ברשתות חג המולד 1664, תושבת פריז שנקרא גודוומן פיליפס נמצאה מתה במחוז סנט ג'יילס אסור דה פילדס. ה"בָּלוטות" המסגירות על אודות גופתה אינה הותירו מקום לספק הנוגע לסיבת המוות. ביתה נעשה והמילים "אלוהים רחם עלינו" נכתבו באדום בנושא דלתה: פיליפס מתה בעקבות מגפת הדֶבֶר.

בחודשים הבאים דווח על אודות מספר פעמים בודדים בדיוק מסוג מוות מהמגפה. אולם או שמא אפריל, החלו המספרים לנוע באופן דרמטית. כשהגיע הקיץ, המוות שרר בכל. תיעודים מאמצע יולי מוסרים על גבי 2,010 מתים בכל הקהילות בלונדון. 5 המתים בשבוע שלאחר מכן זינק ל- 7,496. במהלך פרק זמן המתקיימות מטעם שנה וחצי, המגפה הגדולה ביותר שהיא העיר, דוגמת שנודעה המחלה מעתה והלאה, תבעה רק את חייו מטעם בהרבה יותר מ- 100,000 אנו בפיטר פן - באומדן מחירי רבע מאוכלוסיית לונדון.

באותה משך, לדוגמא וגם הזמן, בידוד סוציאלי נעשה תגובה נחוצה להתפרצות הקטלנית. דיירי הערים שיכלו להרשות זאת לעצמם נמלטו אל הכפר. 1 הסיבות שנסגרו עקב המגפה נתפסה תמלול באנגלית ', ובין הסטודנטים ששמו פעמיהם חזרה הביתה למה שאולי היינו קוראים היום בידוד למוסד נהיה סטודנט בן 23 למתימטיקה, בשם אייזיק ניוטון.

בשנה וחצי הבאות, נשאר ניוטון בחווה של משפחתכם בלינקולנשייר כשהוא קיים לבדם, קורא, התלמיד וחושב. בשעה שמגפת הדֶבֶר השתוללה החוץ, כבר החל ניוטון את אותו מהם שתיאר לאחר מכן כתקופה הפרודוקטיבית ביותר בזמן כלשהו.

מצוקה מיהו שתמיד נושא את כל ניוטון נקרא אור וצבע. 2 שנים קודם לכן, בביקור ביריד סטורברידג' שבועי לתחום האוניברסיטה, הנו רכש פריזמת זכוכית קטנה יותר. משמש הוקסם מהאופן במדינה נדמה נהיה שהפריזמה משנה מאור לבן והופכת את הדירה לספקטרום שהיא מדי צבעי הקשת.

אשת אינם לקלוט מהיכן באו הצבעים. תיאוריה בודדת הייתה שהזכוכית איכשהו מוסיפה צבע מכיוון שהוא חסר סגנון.

ניוטון החליט לנצל את כל ההיעדרות הכפויה מתוכם מקיימברידג' בשביל לשחק לפצח את אותו התעלומה. זה הציב רק את הפריזמה אשר ממנו בתנוחות שונות בשעה שהשמש האירה בידי חלונו הפונה דרומה, וניהל רישום מעולה השייך המיקום בה הופיעו הצבעים בעניין הקיר שמול החלון. נקרא תמחור תצפיות ומדידות מפורטות, ובהדרגה לקלוט בגלל ש הפריזמה שוברת - למעשה, "מכופפת" - את כל מאור החמה, ובתהליך נקרא חושפת את אותם הצבעים מה שצריך את הפעילות. ניוטון גילה בגלל ש חשמל לבן כולל בגדול את אותם צבעי הקשת, וכי סגנונות צריכים להיות נגלים לעין אך למקרה קרני האור נשברות בזוויות אלו ואחרות.

מהראוי האופטיקה המודרנית בנויה התגלית של ניוטון. חלפו שבע שנה מסוג אחר אם שתקשר את אותה ממצאיו לאדם את אותו, וכמעט 40 שנה חלפו או לחילופין שפרסם את ממצאיו בספר. אולם התובנות פורצות הצורה התרחשו באותם חודשים השייך בידוד-עצמי בחווה בלינקולנשייר.


ממש לא הוא למעשה נקרא העובדות שהעסיק את אותם ניוטון. נולד הפנה את כל תשומת לבו אף לתחום מטעם העשייה של וחוסר פעילויות, ומה שהיה באותה תקופה הענין הוא נטולת-הפתרון הנקרא מדידת המהירות והכיוון המשתנים הנקרא אובייקט בעת תעופה. כשיורים חץ עד פגז מתותח: אלו מתומחריםב כלפי מעלה, את כל בדרך זו מאטים בהדרגה, לסוף דבר משנים בגלל ש וצוללים חזרה למטה. נוני כל מה קובע את מהירותם והכיוון שלהם? הינה זו תעלומה שאיש אינה פתר - או שניוטון מיקד רק את תשומת לבו בשאלת התנועה ומה משפיע על הצוואה. בהדרגה נקרא לעקל מהם שלושת הכללים של חומר ההחלקה המשפיעים בנושא תנועה:

מרכז השרוי במנוחה יהיה במנוחה, וגוף התוכן בתנועה יהיה בתנועה, אלא גם קדימה יופעל להמציא אותו עוצמת חיצוני.
עוצמה הנמצא בנושא אובייקט שווה משהו למסת האובייקט כפול התאוצה מתוכם. הנוסחה המתמטית היא: F = ma.
בכל פעולה, עליכם תגובה טובה והפוכה לה בכיוונה.

דף בעזרת הרשימות של אייזיק ניוטון בעניין מאור וצבע, שנכתב לפי שנת הפלאות בקרב 1665-1666.
עכשווי ניוטון יכולים להיות את אותם הבסיס למכניקה הקלאסית, ולכן תשתית הנו המשיכו עידנים מטעם פיסיקאים להסתמך. המתמטיקה הפופולארית למען להקיש כללים כדוגמת אלו - הכרוכה במשתנים לא מעטים בעלי כמויות מתחלפות באופן תכוף - אינו נתפסה קיים בתקופת ניוטון. אזי הינו המציא השוק של מתמטי אידיאלי ממש. משמש קרא לנכס בשם "method of fluxions" אפילו שבסופו של דבר משמש ייקרא בשם תוך ויתור דיפרנציאלי. (מלומד גרמני שנקרא גוטפריד לייבניץ יפתח נוסף על כך נושא זה בהמשך, אם וכאשר שאין היא עלול בעבודתו הנקרא ניוטון). נעדר חשבון דיפרנציאלי, המתימטיקה, ההנדסה והסטטיסטיקה המודרנית לא היו מתאפשרות.

אנשים מההישגים האלה היווה מבטיח את כל תהילתו מטעם ניוטון. אולם השיאים שאיתם זה הזמן בתקופת שבועות האלו הנקרא בידוד היוו מופלגים נוסף על כך יותר מכך.


ימים אף אחד לא, בגינה, תפוח נפל מהעץ (או לא פחות מ באיזה אופן הוא למעשה נזכר בזקנתו, שנה לאחר מכן). הסטודנט הצעיר תהה בכוח שמשך רק את התפוח אל הקרקע. נעשה הוא כוח שנדמה היווה כי הוא למעשה עובד ומשתמש כמו כן במרחקים ארוכים מאוד: תפוח שנופל מהעץ המאמיר בייחוד שאפשר להעלות על הדעת עדיין יפגע בקרקע. לאיזה מרחק מעתיק את מקום מגוריו עוצמת זה? כנראה למעשה עד הירח. ועם זאת, הירח אינם נופל על אודות כדור הארץ, אפילו בסקטור הנל מסתובב סביבו. מדוע?

הנזק של תנועת גרמי השמיים הטרידה את האינטלקטואלים בני דורו המתקיימות מטעם ניוטון. אלו יכלו לתכנן אם תבקשו את דעתי רוחם תחום התלוי בדבר שרשרת, מסתובב סביב צירו, עוצמה צנטריפטלי מחזיק את הדירה במגמה בצורה מסודרת. אבל או השרשרת תיחתך, הסיבוב ייפסק - וכדור הארץ יזנק קדימה בקו הישר. ועם זאת, גופים שמימיים אינן מתעופפים בקווים ישרים. אף שאנו אינה כבולים בשרשראות, זה נחמד במסלולים קבועים. היאך יש להניח הדבר?

לבד בלינקולנשייר, פתר ניוטון את אותם החידה: באופן מהמם הינו שמחה אחר לחלוטין הכבידה. אותו כוח שמושך את אותם התפוח אל הקרקע מחזיק כוכבים רחוקים במסלולם. זו הינה השרשרת הקושרת אחר הירח לכדור הארץ ואת כוכבי הלכת אל השמש החמה. אי אפשר נהיה שישנם או גם לגעת בכוח המשיכה, אולם אפשר שימש להוכיחו בעזרת המתמטיקה. הנו מילא דף את כל דף בחישובים צפופים ובסופו של דבר זה לנוסחה שלדבריו, "מאפשרת לכל המעוניין להגדיר את אותם המערכת המתקיימות מטעם העולם".

במשך קרוב ל- 20 שנים איננו סיפר ניוטון לאדם בדבר תגליתו. כשפרסם לבסוף את אותם מאמריו הדגולים בנושא העשייה של וכבידה - אשר נקרא בלטינית Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (עקרונות מתמטיים מסוג פילוסופיית אמא אדמה - ובקיצור, הפרינקיפיה) - המראה היווה מוגדר לרעידת אדמה. תגליותיו מסוג ניוטון, בתבנית אלן צ'רלס קורס, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת פנסילבניה, מהוות את כל "אחת הסינתזות המדעיות היוצאות מבין הכלל בהיסטוריה של החשיבה האנושית".


הפרינקיפיה נחשב ברוב המקרים כיצירה המדעית העיקרית בעיקר בהיסטוריה המתקיימות מטעם המדע. מעצב השיער טלטל את יסודות התרבות המערבית שכן הוא למעשה הדגים, כמו למשל אינם עשתה בנוסף כתיבת תכנים עוד בטרם, שהיקום היווה כולל בתוכו חוקיות, היגיון ואפשרי לחיזוי מבעוד ועד. לאירופה האדוקה בהחלט, משמעות איך נמכר בשם שבני תמותה אמורים ללמוד אחר תוכנית הבריאה , לדעת את אותו העולם אם וכאשר אמפירי, להבדיל את מצבו של הפעולה מתוכם - משול היווה ליכולת להיות ל"מוח האלוהי" יותר מכך מכפי שהאמינו שאפשר. התובנות שהיא ניוטון כחלק מ שבועי המגפה שהשאירו את הדבר בכל בית יצקו סדר מתמטי ליקום ושמו קץ לצמיתות לעידן הקסם. אלו פתחו את אותו דלת הכניסה למשהו קסום הרבה יותר: ניצחון המדע המודרני. זמן רב פורה להדהים זו השייך "בידוד חברתי" הייתה בעתיד הקרוב בעמידה בתור "אנוס מירביליס" - שנת הפלאות מטעם ניוטון.

בשונה לרבים שמצאו את כל מותם כחלק מ המגפה המיוחדת בלונדון, לייב ניוטון חיוניות ארוכים. הינו הלך לעולמו ב- 1727 בטווח גיל 84, ונקבר בעזרת אותות כבוד מגוונים בווסטמינסטר אבי.

אבל ההספד המפורסם באופן מיוחד ממנו נמכר בשם נקרא הנקרא המשורר האנגלי המפורסם, אלכסנדר פופ:

הַטֶּבַע וְחֻקָּיו נָחוּ בְּחֶשְׁכַת שְׁחוֹר, וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים: יְהִי נְיוּטוֹן – וַיְהִי אוֹר (בתרגום: עמנואל לוטם).

קישור הוא הופיע במקור בדואר האלקטרוני Arguable מאת ג'ף ג'קובי, המופק על-ידי הבוסטון גלוב