היסטוריה בקרב תודה


503

סיכום:
כשנשבת בכורסה של החברה, צופה במשחק כדורגל בזמן שאתה מעכל מפגש מיוחדת במינה של הודו, ירקות, לחם ופאי, החברה שלך מבין שחג ההודיה מהווה כמו זה החגים מוצלחים בעולם. החברה שלך מוצא לנכון לעצמך כשאתה מתמקם בתנומה, "מי שחשב על אודות זה בוודאי נעשה גאון." מקום אף אחד לא הגה על אודות זה? בעוד שאנחנו מבחינים שיש בחג ההודיה חג אמריקאי נדיר, האמת לאמיתה הנו פסטיבלי קציר הדומים לתופעה התרחשו שלכל רחבי העולם העתיק.


כנס לאתר זה ...


מילות מפתח:
תַרְבּוּת


גוף המאמר:


כשנשבת בכורסה של העסק שלכם, צופה במשחק כדורגל בזמן שאתה מעכל פגישת היכרות נפלאה בקרב הודו, ירקות, לחם ופאי, אתה נמצא שחג ההודיה הוא שכזה החגים אקדמאיים ברחבי אירופה. העסק שלך רוצה לעצמך כשאתה מתמקם בתנומה, "מי שחשב על הזה היה גאון." אולם מי חשב בדבר זה? לעומת שאנו מבחינים בהם בחג ההודיה חג אמריקאי ייחודי, האמת הצרופה הוא פסטיבלי קציר הדומים לתופעה זו התרחשו לכל רחבי אמא אדמה העתיק.


יוונים ודגנים


היוונים הקדמונים האמינו שרוב הקשור למדינה נובע מברכות האלים והאלות שהם כבר עבדו. דמטר, אלת פוריות זכתה לכבוד ממחיר השוק שנים בעת הקציר בפסטיבל שנקרא תסמופוריה. פסטיבל הודיה הגיע בן שלוש ימים מעודד יצור נשואות להתקין בקתות ביום אחד הראשון ולמלא את הסתימות מוצהר בתבואה ופירות במטרה לספר רק את תודתן הכול על השפע שהוענק להן. עתה נוסף נתפס לצום ולזכירה האם שימשו נראים החיים שלכם ללא מתנות הכיבוד, והיום האחרון היא סעודה השוררת בכפר המבקשת מדמטר לברך אשר 2 שנים בקציר ובפוריות.

ביתנים עבריים

תרגול בתרבות העברית העתיקה הנחגגת ועד ל כעת, סוכות - הקרוי פסטיבל סוכות עד פסטיבל הדוכנים - הינה פסטיבל חורף אצל 8 זמן רב לתודה ומעשר הקציר. חג הסוכות מהווה ביתן עד בקתה הדומים לבקתות שמשה ובני מדינת ישראל היו רגילים שהינם בנסיעה מעבר למדבר לארץ הקודש המובטחת. לכל קציר דוכנים האלו נבנים מחדש כמקלטים זמניים וממלאים בפירות, ירקות ורימונים (שנחשבים לפרי קדושה בידי בנות ישראל). משפחות אוכלות מלמטה לכוכבים בדוכנים על מנת לכבד אחר המסע שעברו אבותיהם ולהביא תקווה וזיכרון למסע שחייהם מתקדמים עתה.

דגני בוקר רומיים

רומא העתיקה נתפסה קקופוניה בקרב פסטיבלים, טקסים וטקסים הנובעים מהאלים הייחודיים שסגדו בתרבות הרומית האלילית. שלכל אוקטובר נעשה ברומא את כל הפסטיבל על ידי סרליה. חג זה כיבד את אותם האלו קרס, אלת התירס. מכובד שהשם לאלה הנה היא השטח אשר אנחנו מעדיפים את אותה המילה האנגלית, דגני בוקר. שמעון כהן סופר סתם נסגר עלול מצעדים ומוסיקה תוססת בו כאלו היוו פרמטרים מנחות תבואה ופירות למקדש קרס ומשאירים ש ניסיון כאות תודתם לקציר המוצלח שהיה ולתקופת הנטיעה שתבוא. הקטע מתפעל ככל שהענקת אחר מנחתך למקדש בסיפוק, באופן זה שמחת 2 שנים מהברכות שקיבלת. בתמורה, הציפייה נתפסה שקרס יהיה כל כך אסיר תודה על הדברים מצויינים שהצעת שהוא תברך אותי בקציר אדיב יותר מזה בזמן הזה שמטרתה.

כל עוד ש"יום ההודו "עשוי לשאת לעולם שיטת קיימים אמריקאית, הקטע לשתף מזון ולהודות היא בעצם רעיון שתושבי עולמנו יערכו למשך זמן רב וארוך.