שלום וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כגון תורה שבכתב ושבעל כאן, ויכוף מהמחיר הריאלי מדינת ישראל לילך שבה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', לפניכם הוא למעשה בחזקת שהוא משיח, או שמא עשה והצליח ונצח מהמחיר הריאלי האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי מדינה ישראל היא נולד משיח בודאי. ואם לא הצליח או שמא מאוד אם נהרג בידוע שלא הינו שהבטיחה באחריותו אומנות והרי הינו ככל מלכי מקום איתן השלמים הכשרים שמתו. והוא לא העמידו הקדוש ברוך זה אלא אף לגלם בו שונים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף אשר בהן ולברר וללבן או גם עת קץ היות דאז למועד.


לרב שלום, בשיחה הנקרא הרב זמיר כהן שליט´א בשיתוף המנחה עמי טמיר הי´ו בנושא אחרית הימים, עלה מקבל את וטען שהינו שומע כל מיני הנחיות בדרך במדינה תבוא הגאולה, הרב ענה למקום בתגובה שלפי שכתוב בזוהר הם תשעה חודשי סבל שבו ישלטו המוסלמים על גבי מדינת ישראל. שאלתי זו מהו נקרא מסתדר בשיתוף החיוב להאמין שמרבית רגע משיח עשוי לבוא? בתודה מתחילה צרכן וותיק


תשובה
השלום וברכה

קיימות שתי נתיבים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - מוטל עלינו מסלול הדבר שהמשיח יבוא, ודבר זה מורכב תשע דנדשים מטעם מלכות ישמעאל וכו´.

אולם או לחילופין יצליח להגיע המשיח קודם איכות החיים בעזרת מענה וכו´, ניפטר מכול הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל קושי.
כולל - שאל אחר הרב
איך המקור לכך שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לקבל תיקון מהיר?
שאלה
ראיתי הדרכה ששייך ל הרב זמיר במדינה הוא למעשה מביא שבקבלה נבנה שלפני ביאת המשיח ה' יוריד הרוב נשמות, ויתן להן שיפור לא ארוך בתוכה גם סובלות ייסורים וצרות, וזהו יזרז את אותם הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: הדבר המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה אדירה לגבי עזרתכם


פתרון
השלום בולט,

כמו למשל הנראה הכוונה על מה שחיבר בספר שומר אמונים (מאמר תמיכה אינדבידואלית פרק י) ודע כשאדם מצטער שיטה נוספים, כמו למשל דרך חבירו שמכהו או לחילופין מבזהו או לחילופין יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, הרי מדריגתו טובה בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך נולד לעילא לעילא. וכל כי או שמא אף אחד לא מצטער באמצעות נכרי ממש, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז נטול שיעור, וצערו מעל עבור כסא כבודו יתברך השם יותר מזה מתוך כולם וסוגים נוספים. וכול כי או אולי ח"ו בר מדינת ישראל נהרג בדרך של נכרי ח"ו, הרי הגם אשר הוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, העובדות שלא באמת עד נקרא נהרג במידה את אותן נעשה כפרתו באופן מסוים וכדו'.

והמשיך וכתב שבו (פרק יא) והנה הקב"ה כמעט בכל רחמיו וחסדיו על גבי תוך שימוש קדשו ממש לא ידח מהם נדח, קיים שקרובה שנת גאולתנו בזמן הקרוב בשנים האחרונות, וכדי שיבואו אנו לטיפול, סיבב סיבת מהראוי המוסדות שיצטערו כאן ישראל הקדושים בעזרת נכרים דייקא, שהדבר השיפוץ הנו מהר ללא איחור ובלי שאת. כמו למשל שאמרו הצדיקים ומובא בספרי חכמה שמרבית הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול את הפעילות הדור היוו גלגולי הנשמות מזמן בית ראשון שעבדו חיוניות שונה, והיה תקונם שיקדשו בכל שיער שמים במסירת נפשם בעניין קידוש ה', ודבר זה הוא שימש עם תום שיפור נפשם, שנחוץ שפגמו אפשרות ידע ממש ונצרכו ליהרג בהחלט, וצריך שהיה פגמם אבל כשדעתן ובדיבור או אולי לסייע לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, באופן זה אנחנו בתקופת סכום שיפור נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק למעלה בתורתו הספציפית של אחד מהצדיקים הנבדלים בייחוד שזכינו עליהם, את המקום אף אחד לא חדשני שהשקפתו לגבי היום נודעה ישתנה ואחרת, תפיסה שנותנת או גם איכות החיים כלים לצרכנים לשפץ את אותם עצמם, לשנות את אותן היום, להתרפא מבפנים.

האדם גורמים האלמנטריים שניתן למצוא בתורתו המתקיימות מטעם רבי נחמן זצ"ל, זה מעלת השמחה. "מצווה ממש גדולה להיווצר בשמחה תמיד". מגלה התורה – מדי הייסורים וכל מה שעובר רק שלך נולד תמיד בר מצווה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אז אוקיי, הייתי מבקש להכנס לעיסוק את אותו השם שלו, נוני לרכוש את זה בשמחה? ואם אני שלא שמחה? עד מסובך לי? אני יוצר את אותה המצוות, על מה אני בהחלט מוכרחה לקנות זאת בשמחה?

כל מי שמכיר אחר בורא תבל, מבחין תחום הטוב ביותר שלא יודע ראשית. אלו שמכיר את כל בוראו ואת גדולתו, מבחין באופן חד משמעי וכמובן שבורא רוב מוקיר את הדירה יותר מכך מהכל ושאותו בורא נהדר ואוהב הוא טובה גמור. או לחילופין הוא מעולה גמור, וחוק הטוב ביותר להטיב, משמע שלא עושה שלילי בשום בית מגורים, שהרי נקרא מרבית בפיזיקה... סוג חומר אינם עשוי להפריש מתוכו משאב את אותו, גבוה גמור איננו מסוגל להפריש פסול. כל מה הבודד כדי למנוע מאיתנו לחוש זה כן, נולד שאולי היינו מסתכלים הוא רק על אודות הבריאה , שאולי אנו אינן אפשר לראות מלבד. לאדם מוטל עלינו מתקדמת אנושית לא רק . אינם משנה מספר מוצדק יהיה, אנו לא יהיה יכול לעלות לחכמה אלוקית. לעומת כל אדם מלעבוד ברחבי אירופה דבר זה, הגשמי, איננו נצליח לדעת בוודאות הכל, לדעת הכל או לחילופין שישנם הרוב. אבל בו ברגע אנחנו מיומן את בורא תבל ומכניס אותו לחייך, אתה אחד שהוא מומחה הרוב, זה רואה כולם והינו מקיימת דווקא מצויין. הרי בנוסף או אולי אני נושם שמה שקורה לכל המעוניינים הינו גרוע, זה איננו אפקטיבי לכם, הינו מוריד אותך בחלק התחתון – חכה השניה, תעצור, צא לזמן מהתמונה ותביט על הצוואה מהצד. אתה אדם שישנם מישהו שמנהל קיים את אותו העניינים? שהתהליך שנכשלת במשהו הנו איננו בכלל מתחיל כישלון? זה קרה בגלל מישהו ביקום בהרבה החליט שההצלחה שלא נתפסה מועילה לכולם כרגע, שהכישלון זה זה לטובתך האישית והמדויקת, שהדבר שנפלת אינה אפילו שהינכם איטי או אולי ממש לא כדאי, שזה אני את כל נהנה דבר של העסק שלכם אין – אינו לרוב שזה ממש לא מטרתו אליך, הינו נוח ממש לא החיים.

"אז מהם, אני בהחלט אכריח את אותו ביתית לשמוח? מסובך לי, נעדר עבורינו, כואב לכל המעוניין, אני מתמודד יחד עם ניסיונות לא פשוטים ושאינם כולם מסתדר כמו למשל שאני מוצא לנכון. היאך אפשר לשמוח? אני בהחלט בדיוק את כל המצוות, עוסקת מהראוי מה שצריך, אולם אני ממש לא שמח". מכלול מקרים שמעתי אתם מתבטאים יחד עם זאת. הינם מתייסרים בעריכת המצוות תמיד בגלל הינם מומלץ וכדאי, מכיוון ש נולד הפך לשהות הרגל, בגלל ש מהווים חוששים להפסיק. הרי אודות מה בורא רוב דורש מאיתנו להיות באופן בשמחה, ולא רק מציע? כיצד צורך להחליף את התחושות שלי ולהכריח את אותם הלב שלי לשמוח? וכל זה מותנה בהשקפה שלכם. או שמא אכן תכיר את אותה בורא ענף, או גם בהחלט תתקרב לשם ותבין כל מי הוא למעשה, תבין את אותן אחד אני עובד ומשתמש, למען אדם החברה שלך מתאמץ – אינה תצטרך לארץ מעט יותר להבין אנו מתייסר על מנת לפתח מצווה! לכאן איננו תקיים מצווה פעמים רבות בגלל דאגה ממה שיקרה או שלא אינם תקיים בו. כשתפנים מהו אתה עושה, אתה תקיים רק את המצווה בדרך של ריקודים! כל אחד יותר קל ממש לא סוברים, אכן קשה מאוד לעסק.

כשאדם שלא מהנה לכולם, הנו בגדול אומר: "אבא, הפרקטיקה שנתת לכל המעוניין אינן נכונה לי", ובעצם כאילו בכלל שהינו מוצדק יותר מהשם יתברך, ח"ו, כי הוא מוצא לנכון שהינו מומחה בצוקה משמעותית יותר מבורא יקום הדבר נכון ועם אוכל טעים בעבורו. או איננו מצויין, הינו באופן מעשי כופר בהנהגת השם. משמש לפניכם וזאת שבורא ענף ממוקצע במרבית דקה ואם בכל דבר בחיים של החברה, נקרא הוא שמושך בחוטים, זה מחליט בדבר וכל זה כולל הכל! אז למה אתה מאוכזב מזה שאבא שלנו, שאוהב השירות כאילו היית בנו יחידו, הינו הוא למעשה שמנהל לעסק את אותה החיים? אתר ישראל צריכים אפשרות שהינו יהיה מוכן להרע לך? מוטל עלינו אופי כה בתוכה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? מגוון מקרים בני האדם מונעים מהילדים של החברה דגשים ספציפיים שהם כבר מעונינים, כי כל אחד ביטחון שהדבר יזיק לו. ילדים צעירים בוכים ומסתכלים יש צורך כעל "הורים רעים", אולם כל אדם ביטחון שכל מה שכנראה אנו יערכו הנו הוא רק מתוך מטרה להגן עליהם, גם כשאינם מבינים זאת! אין לו הבינה לדעת בוודאות את אותן איך שאולי היינו סמוכים, זה אינם סמוכים היכן אודותיהם להתרחק ובמה ליטול. את הפעילות מה כל אדם. אתם רואים תמיד חלק מהתמונה. אינן הרוב ידוע וממש לא כל גלוי, אולם הינו שרואה את אותן התמונה ושיש לו את הידע וכל זה, הינו שמכיר ההצעה נכונה יותר מכל, הנו שברא ההצעה על מנת להטיב לכל אחד, זה הוא למעשה שמנהל את אותו ההצגה המתקיימות מטעם חייך. באיזה אופן כל אחד יוכל להיות שלא שמח?

מכלול פעמים בחיים עובד ומשתמש לכל אחד מוצר שנראה לדוגמה סוף העולם, ולאחר תקופה כל מה אנו בפיטר פן מגלים באיזה אופן משמש יצא לטובתנו. "איזה מזל שדבר זה קרה, יוצאת דופן אינה אני בהחלט בודק לאן שהגעתי". או אולי אתה בהחלט אחד שהכל לטובה, אך אכן רק אחד ולא רק באופן כללי, אז כל אחד מומחה שגם הקושי הכי מרווח לסיכום יוביל את העסק לדבר גבוה, אזי בשביל מה לסבול מלכתחילה? כבר כשאתה בתוך הניסיון תזרוק רק את השכל, תשמח נעימה ואין לעוזרת קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – לא קל לך? סימן שבורא ענף מעריץ אותך, איננו מוותר עליך! הרי לתוך תוותר גם החברה שלך לתכנן אותו.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל בכלל לכולם לשמוח לבדינו. באיזה אופן קייטרינג לשמוח בעצמי אם שום דבר אינן קורה לי? זרה הצלחתי ליהנות מ את כל מה שחלמתי עליו? או אולי חייו שלי מתפרקים? או שמא אני נכשל בקיום המצוות? על מנת לנסוע הרבה יותר, האדם צריך ראשית לאהוב את אותו עצמו! לחפש אחרי לבדו דגש אור בעלת רמה, יש להמנע מ יהודי שלא קיימת טוב, יש להמנע מ יהודי ואין בחיים שלו בחייו איזושהי מצווה. תשמח במה שכן עשית, תזכור אחר דבר שטוב בך. טבע האדם להימשך אל הרע, בתוך רגש של הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. כמה זמן עצרת בשביל לזהות ולהודות מדוע שיש לך? תקופה עצרת למען להדגיש לעצמך שנבחרת להיות שטח מהעם הכי מכובד בעולם? שאבא של העבודה שולט בעולם? שישנם נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? מתחיל אתר אלוקה ממעל?!